Statens historiska museer

Statens historiska museer (SHMM) har till uppgift att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia och att bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar. Vår verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället.

I myndigheten ingår Historiska museet och Kungl. Myntkabinettet samt museiverksamheten vid Tumba bruksmuseum. Myndigheten bedriver också sedan 2015 arkeologisk uppdragsverksamhet.

Läs mer