Kontakt

Statens historiska museer (SHMM)
Box 5428
Storgatan 41 (besöksadress)
SE-114 84 Stockholm

Organisationsnr: 202100-4953
Tel:+46(0)8-519 556 00
E-post: registrator@shmm.se

Registraturen är öppen helgfria vardagar (måndag–fredag) kl. 9.00–15.00. Helgfria dagar som inträffar mellan två tjänstgöringsfria dagar i samband med helger och veckoslut, så kallade ”klämdagar”, är registraturen öppen kl. 10.00–12.00.

Fredagen den 3 november är registraturen bemannad kl. 09.00–12.00. Onsdagen den 22 november är registraturen bemannad kl. 10.00–12.00.

Vid spontanansökningar, intresseanmälningar, prao- och praktikansökningar, med mera, använder du denna e-post: personal@shmm.se

Personal inom myndighetens olika verksamheter – se respektive webbplats:

Myndighetschef

Maria Jansén
Överintendent för myndigheten
+46(0)8-519 556 01, maria.jansen(a)shmm.se

Stab

Emma Björkqvist Wallman, Chefssekreterare
+46(0)8-519 556 05, emma.wallman(a)shmm.se

Sofia Strandvik, Verksamhetscontroller, Tf Stabschef
+46(0)8-519 556 06, sofia.strandvik(a)shmm.se

Stefan Anderberg, Säkerhetschef
+46(0)8-519 556 15, stefan.anderberg(a)shmm.se

Wilhelm Lagercrantz, Digital utvecklingsstrateg
+46(0)8-519 557 25, wilhelm.lagercrantz(a)shmm.se

Åsa Magnusson, Stabschef (tjl), Förändringskoordinator
+46(0)8-519 556 23, asa.magnusson(a)shmm.se

Administrativ avdelning

Angelina Gemert, Upphandlings- & inköpsansvarig
+46(0)8-519 556 27, angelina.gemert(a)shmm.se

Carin Ahlsén, Ekonomichef
+46(0)8-519 557 27, carin.ahlsen(a)shmm.se

Elin Larsson, Ekonomicontroller (tjl)
+46(0)8-519 556 29, elin.larsson(a)shmm.se

Emelie Gloza, Personalspecialist
+46(0)8-519 556 07, emelie.gloza(a)shmm.se

Emma Olausson, Upphandlare (tjl)
+46(0)8-519 556 41, emma.olausson(a)shmm.se

Erica Nyström, Arkivarie
+46(0)8-519 557 35, erica.nystrom(a)shmm.se

Fredrik Sochor, Lokalansvarig
+46(0)8-519 557 14, fredrik.sochor(a)shmm.se

Helena Nord, Personalhandläggare
+46(0)8-519 556 80, helena.nord(a)shmm.se

Håkan Larsson, Administrativ chef
+46(0)8-519 556 25, hakan.larsson(a)shmm.se

Inger Grönblad, Ekonomihandläggare
+46(0)8-519 556 40, inger.gronblad(a)shmm.se

Iwona Nilsson, Redovisningsekonom
+46(0)8-519 556 17, iwona.nilsson(a)shmm.se

Joakim Nilsson, Vaktmästare
+46(0)8-519 556 50, joakim.nilsson(a)shmm.se

Magnus Francke, IT-Tekniker, Telefoniansvarig
+46(0)8-519 556 26, magnus.francke(a)shmm.se

Morgan Mark, Registrator
+46(0)8-519 556 42, morgan.mark(a)shmm.se

Sofie Ödmann, Arkivassistent
sofie.odmann(a)shmm.se

Sonny Johnson, Vaktmästare
+46(0)8-519 556 36, sonny.johnson(a)shmm.se

Sven-Anders Wiik, IT-Tekniker
+46(0)8-519 556, 55, sven-anders.wiik(a)shmm.se

Tomas Hammar, Upphandlare (tjl)
+46(0)8-519 556 41, tomas.hammar(a)shmm.se