Animalosteolog

Arkeologerna är landets ledande konsult inom arkeologi och kulturmiljö med kunskapsuppbyggnad i fokus. Vår verksamhet finansieras främst genom externa uppdrag och idag är vi ca 100 anställda. Under den arkeologiska fältsäsongen har vi även säsongsanställd personal. Vår målsättning är att bedriva en effektiv uppdragsarkeologisk kunskapsuppbyggnad till gagn för kulturmiljövården, samhällsplaneringen, forskningen och allmänheten. Arkeologerna har kontor i Linköping, Lund, Mölndal, Stockholm och Uppsala. Vi är en del av Statens historiska museer som är en central museimyndighet bestående av Arkeologerna, Historiska museet och Kungliga Myntkabinettet. Myndigheten bedriver även museiverk­samhet vid Tumba bruksmuseum.

 

Vi söker dig som har en akademisk examen inom osteologi, gärna med inriktning på animalosteologi. 

Arbetsuppgifter
Du ska delta i den arkeologiska uppdragsverksamheten. Arbetet innefattar flera delar av de arkeologiska uppdragen, så som att delta i projektplanering, anbudsförfattande, fältarbete, analyser, rapportering och publicering. Främst kommer du att arbeta med osteologiska analyser och rapportering av dessa. Det kan också ingå fältarbete under delar av året. I samarbete med arkeologer och andra osteologer kommer du även att bidra till vetenskaplig publicering och metodutveckling. Arbetsuppgifterna omfattar att delta i våra projekt, så att uppsatta arkeologiska mål nås. Projekten kan komma att beröra alla arkeologiska tidsperioder från stenålder till nyare tid. Arbetet förutsätter nära samarbete med arkeologer, paleoekologer och osteologer i våra olika projektgrupper, analyser utförs såväl i fält- som laboratoriemiljö.

De osteologiska analyserna avser ben från däggdjur, fågel och fisk med registrering efter vetenskaplig standard av art, anatomi, ålder, kön, patologier, osteometri och tafonomiska spår. Det huvudsakliga syftet med analyserna är att belysa och förklara kulturhistoriska fenomen.

Kvalifikationer
Du ska akademisk examen i osteologi, gärna med inriktning på animalosteologi. Vana av analyser av osteologiskt material är ett krav. Dokumenterat intresse för arkeologi eller kulturhistoria är en merit, liksom fälterfarenhet. Då osteologiska analyser registreras i Intrasis är det även meriterande med erfarenhet av att arbeta med detta dokumentationssystem. I arbetet krävs körkort.

Du ska även ha dokumenterad erfarenhet av att skriva rapporter och/eller vetenskapliga texter baserat på osteologiska analyser. Vi ser gärna att du är med och utvecklar vår verksamhet inom detta område. Du har god förmåga att kommunicera dina resultat över ämnesgränserna och till olika målgrupper.

Personliga egenskaper
Du ska ha mycket god samarbets- och organisationsförmåga liksom en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. För att lyckas i befattningen måste du vara ansvarskännande, noggrann, strukturerad, och ha god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Anställningsvillkor
Tjänsten är på heltid och är tidsbegränsad med start efter överenskommelse. Ditt tjänsteställe kommer att vara vid Arkeologernas kontor i Lund, men det kan bli aktuellt med möten och fältarbete vid andra kontor inom Arkeologerna.

Upplysningar om tjänsten lämnas av regionchefen: Hélène Borna-Ahlkvist, telefon 010-480 82 32. Uppgifter om anställningsvillkor lämnas av personalspecialist Emelie Gloza, tel. 08-519 556 07. Facklig företrädare för SACO-S är Tyra Ericson, tel. 010-480 82 41.

Övrig information
Utöver CV/Meritförteckning samt publikationsförteckning så bör sökande åberopa upp till fem rapporter/publikationer.

Din ansökan med CV skickas senast den 30 maj 2017 till Statens historiska museer, registrator@shmm.se.  Ange diarienummer 211-2017-462 i din ansökan och skriv detta samt namn i ämnesraden i ditt e‑postmeddelande.