Finansiell controller

Verksamheten Myndighetens museiverksamhet utgörs av såväl linjeverksamhet, så som förvaltning av samlingarna och publik verksamhet, som av t.ex. forskning- och utvecklingsprojekt samt utställningsproduktion. I museiverksamheten ingår även tjänsteexport, försäljning av varor i museernas butiker samt lokaluthyrning för konferenser och till restauratörer. Utmärkande för verksamheten är många olika slags samarbeten både nationellt och internationellt. Myndighetens uppdragsverksamhet omfattar alltifrån arkeologiska förundersökningar och undersökningar till prospektering eller specialiserad arkeologi. Den uppdragsarkeologiska verksamheten bedrivs från fem regionkontor i Uppsala, Stockholm, Linköping, Mölndal och Lund. Museiverksamheten är blandfinansierad, medan uppdragsverksamheten är helt avgiftsfinansierad. Regeringen har nyligen föreslagit att myndigheten slås samman med Livrustkammaren och Skokloster slott med stiftelsen Hallwylska museet vid årsskiftet 2017/2018 varför myndigheten just nu är inne i ett skede med omfattande förändringsarbete och en trolig utökad verksamhet från och med 2018.

Genom den utökade verksamheten som SHMM står inför är vi nu i behov av att förstärka vår ekonomifunktion.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar allt ifrån medverkan i löpande redovisningsarbete till statsrapportering. Exempel på arbetsuppgifter:

  • att, tillsammans med redovisningsansvarig, svara för månadsbokslut och årsbokslut
  • delta i upprättandet av olika finansiella dokument som budget, årsredovisning, avgiftsamråd, budgetunderlag
  • delta i upprättandet av uppföljningar, analyser och prognoser
  • konsultation, rådgivning och stöd till chefer och projektledare
  • statsrapportering, inrapportering i Hermes

Du rapporterar till ekonomichefen och arbetar nära verksamhetscontroller och redovisningsansvarig.

Dina kvalifikationer
I denna varierande roll som finansiell controller söker vi dig som har

  • relevant utbildning inom ekonomi
  • mycket goda kunskaper i statlig redovisning och övrigt ekonomiarbete vid statlig myndighet
  • mycket goda kunskaper i Unit 4 Business World, UBW (f d Agresso)
  • erfarenhet från arbete med ekonomistyrning
  • förmågan att kommunicera väl i tal och skrift

Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid Dina personliga egenskaper. Du är analytisk, drivande och har god förmåga att se och ta tillvara möjligheter till utveckling och förbättringar. Du kommer att ha många kontakter med medarbetare i alla delar av verksamheten, vilket förutsätter att Du är kommunikativ, har lätt för att samarbeta och att du är bra på att planera och organisera ditt arbete. Du trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Rollen kräver vidare att Du kan kombinera ett konsultativt förhållningssätt med att ställa krav för god internkontroll.

Anställningsvillkor Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Stockholm. Vi tillämpar provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Upplysningar om tjänsten lämnas av ekonomichef Carin Ahlsén tel. 08 519 557 27. Uppgifter om anställningsvillkor lämnas av personalspecialist Emelie Gloza, tel. 08-519 556 07. Facklig företrädare för SACO-S är Nina Persson, tel. 08 519 556 51.

Din ansökan med CV skickas senast 2017-05-11 till Statens historiska museer, registrator@shmm.se. Ange diarienummer 211-2017-374 på ansökan och skriv detta samt namn som ämne i ditt e postmeddelande. Ansökan kan även skickas till Statens historiska museer, Registrator, Box 5428, 114 84 Stockholm.