Regionchef

Arkeologerna är landets ledande konsult inom arkeologi och kulturmiljö med kunskapsuppbyggnad i fokus. Vår verksamhet finansieras genom externa uppdrag och idag är vi ca 100 anställda. Under den arkeologiska fältsäsongen har vi även säsongsanställd personal. Vår målsättning är att bedriva en effektiv uppdragsarkeologisk kunskapsuppbyggnad till gagn för samhället.  Arkeologerna är en del av Statens historiska museer som är en central museimyndighet bestående av Arkeologerna, Historiska museet och Kungliga Myntkabinettet. Myndigheten bedriver även museiverk­samhet vid Tumba bruksmuseum.

Arkeologernas verksamhet

Arkeologernas uppdragsverksamhet omfattar alltifrån arkeologiska utredningar, undersökningar och prospektering till andra specialistuppdrag. Verksamheten bedrivs idag från fem kontor i Uppsala, Stockholm, Linköping, Mölndal och Lund. Totalt omsätter verksamheten ca 140 miljoner kronor per år.

Kontoret i Linköping ansvarar för en region med många spännande uppdragsmöjligheter inom arkeologin, med bland annat stadsutvecklingen i Norrköping och Linköping samt de stora infrastruktursatsningarna på höghastighetsjärnväg. Du kommer att leda en grupp med 21 erfarna medarbetare med hög professionalitet. För att optimera våra uppdragsverksamhet arbetar vi över kontorsgränserna vilket ger tillgång till ca 100 personer med olika kompetenser.

Vi erbjuder dig möjligheter att utvecklas i en kreativ miljö tillsammans med engagerade kollegor.

Arbetsuppgifter

Som regionchef är du medlem i Arkeologernas ledningsgrupp och rapporterar direkt till chefen för Arkeologerna. I din roll som regionchef är fokus på att skapa förutsättningar för en stabil verksamhet genom att leda och stödja personal och att upprätthålla en bra dialog med våra uppdragsgivare och länsstyrelser. Som medlem i ledningsgruppen kommer du dessutom att medverka i arbetet med verksamhetens strategiska inriktning och till ständiga förbättringar av verksamheten.

Dina kvalifikationer Vi söker dig som vill vara med och utveckla verksamheten med kunskaps- och kundperspektiv i fokus så att den motsvarar organisationens behov. Du har intresse och dokumenterat god erfarenhet av ledarskap i en kundorienterad verksamhet och gärna av arbete i ledningsgrupp. Vi förutsätter att du har god kännedom om de ekonomiska förutsättningar som gäller för en uppdragsfinansierad verksamhet. För verksamheten är det värdefullt med arkeologisk examen och erfarenhet av uppdragsarkeologi, men även annan akademisk examen, inom för tjänsten lämpligt område, kan vara aktuell.

Personliga egenskaper

I din roll som regionchef är det viktigt att du är mål- och resultatinriktad, har ett strategiskt helhetstänk och ett engagemang för hela vår organisation och dess olika uppdrag. Dessutom ska du operativt styra och stödja medarbetarna i våra uppdrag samt få dina medarbetare att vilja ta ansvar och känna sig trygga inom sina olika arbetsområden och kompetenser. Du är inspirerande, positiv och tydlig i din kommunikation och skapar därmed delaktighet, öppenhet och engagemang hos dina medarbetare. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper under rekryteringen.

Anställningsvillkor

Tjänsten är tillsvidare och på heltid. Vi tillämpar provtjänstgöring.

Upplysningar

Upplysningar om tjänsten lämnas av chefen för Arkeologerna Irja Lööw, tel. 010-480 80 02. Uppgifter om anställningsvillkor lämnas av personalspecialist Emelie Gloza, tel. 08-519 556 07. Facklig företrädare för SACO-S är Tyra Ericson, tel. 010-480 82 41.

Din ansökan med CV skickas senast den 30 mars till Statens historiska museer, registrator@shmm.se.  Ange diarienummer 211-2017-246  i din ansökan och skriv detta samt namn i ämnesraden i ditt e‑postmeddelande.