Upphandlare

Statens historiska museer söker en upphandlare (vikariat)                                                 

Verksamheten
Museiverksamheten utgörs av såväl linjeverksamhet, inom ramen för förvaltningen av samlingarna och den publika verksamheten, som av olika slags projekt för t.ex. forskning och utveckling samt utställningsproduktioner. Vidare, ingår tjänsteexport, försäljning av varor i museernas butiker samt lokaluthyrning för konferenser och till restauratörer. Uppdragsverksamheten omfattar alltifrån arkeologiska förundersökningar och undersökningar till prospektering eller specialiserad arkeologi.

Administrativa avdelningen ger stöd och service till SHMM:s verksamheter genom att svara för ekonomi, personal, IT, arkiv, registratur, lokaler, upphandlingar och inköp samt intern service.

Upphandlings- och inköpsfunktionen består av två personer, upphandlings- och inköpsansvarig samt en upphandlare. Vår upphandlare kommer att vara föräldraledig och vi söker nu en vikarie under dennes frånvaro.

Arbetsuppgifter
Som vikarie för vår upphandlare kommer du att delta i såväl det strategiska som det operativa upphandlingsarbetet. Arbetsuppgifterna består bl a i att:

  • I samarbete med verksamhetens beställare; planera och genomföra upphandlingar i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU).
  • Planera och genomföra avrop via förnyad konkurrensutsättning från statliga ramavtal på de områden där sådana finns.
  • Upprätta myndighetens ram- och leveransavtal.
  • Delta i uppföljningar och analyser.
  • Säkerställa att myndighetens anskaffningar är förenliga med SHMM:s miljömål och systematiska miljöledningsarbete.
  • Bidra till att utveckla processer, rutiner och arbetsmetoder.
  • Inom arbetsområdet utbilda och informera samt ge råd och stöd till chefer, projektledare och övriga beställare.

Kvalifikationer
Du har en relevant akademisk utbildning med inriktning inom offentlig upphandling, företrädesvis inom juridik eller ekonomi, alternativt YH-utbildning inom upphandling och inköp eller motsvarande kunskaper och erfarenhet förvärvade på annat sätt. Du har goda kunskaper om LOU sam övriga relevanta regelverk inom området.

Som särskilda meriter räknas:

  • Erfarenhet av arbete i elektroniskt upphandlingsverktyg såsom exempelvis Visma Tendsign
  • Kunskap om strategiskt inköpsarbete
  • Tidigare erfarenhet av att ha genomfört upphandlingar inom offentlig verksamhet

Personliga egenskaper
Du har lätt för att samarbeta och är en bra kommunikatör, både i i tal och skrift. Du kan vidare arbeta självständigt och genomför Dina uppgifter på ett strukturerat och kvalitetsmedvetet sätt. Du är analytisk och noggrann. Det är även viktigt att Du är resultatinriktad och bra på att göra prioriteringar. Vi lägger stor vikt vid Dina personliga egenskaper.

Anställningsvillkor
Tjänsten är ett vikariat på 100 % under ca 18 månader.

Upplysningar om tjänsten lämnas av upphandlingsansvarig Mona Edenflycht, tel. 08-519 000 00. Uppgifter om anställningsvillkor lämnas av personalspecialisten Emelie Gloza, tel. 08-519 556 07. Facklig företrädare för SACO-S är Nina Persson, tel. 08-519 556 51.

Din ansökan med CV skickas senast 2017-09-26 till Statens historiska museer, registrator@shmm.se. Ange diarienummer 211-2017-764 på ansökan och skriv detta samt namn som ämne i ditt e-postmeddelande. Ansökan kan även skickas till Statens historiska museer, Registrator, Box 5428, 114 84 Stockholm.