Kungliga myntkabinettet

På Kungl. Myntkabinettet – Sveriges Ekonomiska museum – kan du se världens största mynt och prova att lyfta det. Vad fanns för betalningsmedel före pengar och hur har mynt och sedlar sett ut i olika tider och olika länder? På museet finns också aktiebrev, plånböcker, sparbössor och mycket annat från den ekonomiska historien.

Kungl. Myntkabinettets verksamhetsområde är svensk penning- och finanshistoria samt medaljkonst. Samlingsområdet omfattar mynt och andra betalningsmedel samt medaljer och andra föremål kopplade till numismatik eller finanshistoria.

Inom Kungl. Myntkabinettet bedrivs arbete med att utveckla, förvalta och tillgängliggöra museets samling, samt publik verksamhet i form av utställningar och olika typer av programverksamhet.

Till Kungl. Myntkabinettet hör förvaltningen av Tumba bruksmuseum som finansieras av Stiftelsen Tumba bruk.

myntkabinettet.se