Forskning och utveckling

Statens historiska museer har i uppdrag att verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde.

Forsknings- och utvecklingsverksamheten finansieras huvudsakligen av externa medel från forskningsfinansiärer av olika slag.