Ledning

Ledningsgrupp

Stående från vänster:
Maria Jansén
, överintendent
Kent Andersson, avdelningschef Kulturhistoria och Samlingar, Historiska museet
Eva Ramberg, museichef Kungl. Myntkabinettet med Tumba bruksmuseum
Irja Lööw, chef Arkeologerna
Carin Ahlsén, ekonomichef

Sittande från vänster:
Sofia Strandvik, tf stabschef, verksamhetscontroller
Sophie Nyman, tf museichef Historiska museet och avdelningschef Kommunikation och Publik
Åsa Magnusson, projektledare

Saknas på bilden:
Håkan Larsson, administrativ chef