Organisation

Statens historiska museer leds av en överintendent som samtidigt är museichef för Historiska museet. Överintendenten utses av regeringen för en period på sex år. Kungl. Myntkabinettet leds av en egen museichef som utses av myndigheten. Myndighetens organisation framgår av figuren ovan.

Sedan 2015 har myndigheten ett insynsråd. Rådets ledamöter är: Anders Högberg, docent och lektor vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Linnéuniversitetet; Eskil Franck, docent i teologi och tidigare överintendent vid Forum för levande historia; Johanna Sandahl, agronom och ordförande i Naturskyddsföreningen och Seher Yilmaz, kommunikationskonsult och ordförande i Rättviseförmedlingen.