Samlingarna

Statens historiska museer har till uppgift att bevara och förmedla kulturarvet och att ge perspektiv på samhällsutvecklingen och samtiden.

Samlingarna tillhör de största kulturhistoriska skatterna i norra Europa och omfattar fler än tio miljoner enskilda föremål fördelade på ca 34 000 inventarienummer.

Ett kontinuerligt tillskott sker till samlingarna genom accession av föremål främst från arkeologiska utgrävningar, men också genom inköp och donationer.

En stor del av våra samlingar är digitalt tillgängliga. I kataloger och databaser kan man mer i detalj få en uppfattning om vilka typer av föremål och material som finns hos oss från olika delar av landet.