Upphandling

Statens historiska museer (SHMM) är en statlig myndighet och ska vid köp av varor och tjänster upphandla enligt lagen om offentlig upphandling.

Pågående upphandlingar

Sök SHMM:s pågående upphandlingar i databasen Opic :
www.opic.com/org/statens_historiska_museer

Om du har frågor

Har du frågor om en specifik upphandling, kontakta ansvarig handläggare. Namn och kontaktinformation framgår av den annons som beskriver respektive upphandling, se länken ovan.

För övriga frågor kontakta SHMM:s registrator, registrator@shmm.se.

Ansvarig för myndighetens inköp och upphandlingar är Mona Edenflycht.